Bioarctic ökar förlusten under Q1 – blickar mot avgörande resultat i september

Forskningsbolaget Bioarctic redovisar ökad förlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk till 3,7 miljoner kronor (7,2).

Rörelseresultatet blev -44,1 miljoner kronor (-29,1).

Resultatet efter skatt blev -44,3 miljoner kronor (-29,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,50 kronor (-0,33).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -39,7 miljoner kronor (-37,5).

Likvida medel uppgick till 801 miljoner kronor (960).

”Vi är förväntansfulla inför de fas 3-resultat från Clarity AD-studien som väntas i september samtidigt som vi konstaterar att beslut om ett marknadsgodkännande för lecanemab mot tidig Alzheimers sjukdom kommer allt närmare. Vår partner Eisai har redan lämnat in två tredjedelar av sin ansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under ett accelererat förfarande med stegvis inlämning. Den sista delen förväntas lämnas in under årets andra kvartal och ett beslut om ett accelererat godkännande i USA skulle därmed kunna komma redan i år”, kommenterar vd Gunilla Osswald.

Såväl en fullständig inlämnad ansökan som ett eventuellt godkännande innebär att
Bioarctic är berättigat till milstolpsbetalningar från samarbetspartnern Eisai.

Bioarctic, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning3,77,2-48,6%
Rörelseresultat-44,1-29,1
Nettoresultat-44,3-29,1
Resultat per aktie, kronor-0,50-0,33
Kassaflöde från löpande verksamhet-39,7-37,5
Likvida medel801960-16,6%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons