Bioarctic kallar till årsstämma den 5 maj

Aktieägarna i forskningsbolaget Bioarctic kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsens föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av Wenche Rolfsen som styrelseordförande, Ivar Verner som vice styrelseordförande samt styrelseledamöterna Håkan Englund, Pär Gellerfors, Lars Lannfelt, Lotta Ljunqvist, Mikael Smedeby och Eugen Steiner. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons