Bico ger uttalande med anledning av motstämning

Bioteknikbolaget Bico gör på eftermiddagen ett uttalande med anledning av Organovos motstämning i USA.

”Bico, Celllink och samtliga dotterbolag inom koncernen respekterar giltiga immateriella rättigheter. Vi anser att Organovos anförda patent är antingen ogiltiga eller så begås inget intrång i dessa, eller så gäller både och. Vi ser fram emot att nå en gynnsam lösning och kommer att tillhandahålla uppdateringar allteftersom ny information blir tillgänglig”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

De uppger vidare att berörda produkter väntas generera ungefär 1-2 procent av koncernens totala förväntade intäkter under 2022 och anses därför inte ha någon materiell påverkan för koncernen.

Bolaget skriver vidare om bakgrunden:

– Cellink inledde i juni 2021 en talan om fastställelse om att vi inte gjort intrång i Organovos patent (declaratory judgment) i den federala domstolen i Delaware, USA. Detta för att stärka bolagets marknadsposition och säkerställa verksamhetens rörelsefrihet.

– I juli, 2021, lämnade Organovo in en stämningsansökan mot Cellink i den amerikanska federala domstolen i Texas västra distrikt, avseende att en enskild produktfamilj från Cellink gör patentintrång i fyra amerikanska patent. Organovos stämning från domstolen i Texas flyttades i december 2021 till domstolen i Delaware. Båda fallen kommer nu prövas av domstolen i Delaware.

– Den så kallade motstämningen av Organovo i januari 2022 syftar på den flyttade stämningsansökan påbörjad i domstolen i Texas. Vi motsätter oss starkt denna motstämning och vår ståndpunkt är tydlig: Organovos anförda patent är antingen ogiltiga eller så begås inget intrång i dessa, eller så gäller både och.

Nyhetsbyrån Finwire

Annons