BHG:s valberedning föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i e-handelsbolaget BHG kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj i Malmö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Valberedningen föreslår nyval av Joanna Hummel och Pernilla Walfridsson som styrelseledamöter Camilla Giesecke och Johan Giléus har avböjt omval.

Omval föreslås av styrelseordförande Gustaf Öhrn och styrelseledamöterna Christian Bubenheim, Mariette Kristenson och Niklas Ringby.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons