Betssons intäkter och resultat i linje med omvänd vinstvarning

Publicerad

Bettingbolaget Betsson rapporterar intäkter och resultat i andra kvartalet 2023 i linje med den omvända vinstvarning som bolaget publicerades den 11 juli.

Nettoomsättningen steg 27,1 procent till 236,8 miljoner euro (186,3). Den organiska försäljningstillväxten var 43 procent (13). Betssons förhandsbesked var här intäkter på 235,5-237,5 miljoner euro.

Ebitda-resultatet blev 67,6 miljoner euro (39,3), med en ebitda-marginal på 28,5 procent (21,1).

Rörelseresultatet blev 54,5 miljoner euro (29,2), med en rörelsemarginal på 23,0 procent (15,7).
Betsson flaggade här för ett rörelseresultat på 53,5-55,0 miljoner euro.

Resultatet före skatt var 52,1 miljoner euro (31,4).

Resultatet efter skatt blev 46,9 miljoner euro (28,6), en ökning med 64,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,37 euro (0,21), vilket innebär en ökning med 76,2 procent mot föregående år.

Kasinointäkterna ökade med 35 procent. Sportboksintäkterna ökade med 13 procent och sportboksmarginalen var 8,2 procent (8,3).

Det operativa kassaflödet var 89,2 miljoner euro (37,8) .

Antalet aktiva kunder minskade med 10 procent till 1,12 miljoner (1,25).

De genomsnittliga dagliga intäkterna under det tredje kvartalet 2023, till och med den 16
juli, var 20,2 procent högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det tredje kvartalet 2022. Justerat för valutaeffekter och förvärv var de genomsnittliga dagliga intäkterna till och med den 16 juli 30,5 procent högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det tredje kvartalet 2022. Under denna period har sportboksmarginalen varit högre än genomsnittlig marginal över tid. Förvärvet av Betfirst har inkluderats för hela perioden 1-16 juli 2023.

– Vi ser med tillförsikt fram emot andra halvåret med fortsatta satsningar på geografisk expansion och ständig vidareutveckling av vårt kunderbjudande för att framtidssäkra vår konkurrenskraft, kommenterar Pontus Lindwall, koncernchef och vd i Betsson i delårsrapporten.

Betsson, MEURQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning236,8186,327,1%
Organisk försäljningstillväxt, procent4313230,8%
EBITDA67,639,372,0%
EBITDA-marginal28,5%21,1%
Rörelseresultat54,529,286,6%
Rörelsemarginal23,0%15,7%
Resultat före skatt52,131,465,9%
Nettoresultat46,928,664,0%
Resultat per aktie, EUR0,370,2176,2%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons