Finwire

Betssons andra kvartal i linje med förhandsbesked

Uppdaterad 2021-07-22
Publicerad 2021-07-22

Bettingbolaget Betsson redovisar ökade intäkter och resultat i andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Utfallet var i linje med den omvända vinstvarning som bolaget lämnade tidigare i juli.

Betsson flaggade då för att intäkterna förväntades uppgå till mellan 1 735 till 1 755 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på mellan 375 till 385 miljoner kronor.

Intäkterna steg 14,3 procent till 1 752 miljoner kronor (1 533).

Ebitda-resultat blev 472,3 miljoner kronor (304,2), med en ebitda-marginal på 27,0 procent (19,8).

Rörelseresultatet blev 383,4 miljoner kronor (217,7), med en rörelsemarginal på 21,9 procent (14,2).

Resultatet före skatt var 369,6 miljoner kronor (206,7).

Resultatet efter skatt blev 337,9 miljoner kronor (192,9), en ökning med 75,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,54 kronor (1,40), vilket innebär en ökning med 81,4 procent mot föregående år.

Det operativa kassaflödet uppgick till 570,7 miljoner kronor (343,9).

- Det andra kvartalet är ett bevis på hur stark vår affärsmodell är. Vi har åstadkommit ett rekordhögt resultat tack vare vår skalbarhet och geografiska spridning, vi har en stark tillväxt i Latinamerika och vi har stärkt vårt B2B-erbjudande genom de avtal som slutits med Strive Platform Limited och Masterpiece Gaming, kommenterar vd Pontus Lindwall i delårsrapporten.

- Framgångarna kopplade till både Conmebol Copa América och fotbolls-EM banar väg inför nästa års fotbolls-VM. Stark sportboksaktivitet, primärt drivet av dessa fotbollsturneringar, hög sportboksmarginal och positiv bruttomarginaleffekt som ett resultat av att en större andel av de totala intäkterna kommer ifrån sportboken är viktiga förklaringar bakom det rekordhöga resultatet.

- Vi har under kvartalet tagit marknadsandelar på flera viktiga marknader, inte minst på vår hemmamarknad Sverige men även i Baltikum och Kroatien. Etableringar på nya marknader bär också frukt, inte minst i Latinamerika som utvecklats starkt, mycket tack vare marknadsföringsaktiviteter på utvalda marknader. I Peru är Betsson nu marknadsledande och i Brasilien har en marknadsföringskampanj blivit viral genom en sponsring av "världens sämsta" fotbollslag. Betsson var också officiell regional sponsor av Conmebol Copa América, vilket bidragit till att vi sett en stark tillväxt av nya kunder i regionen under kvartalet. Vår affär utvecklas väl som helhet men det finns en del orosmoln, ofta baserade på lokala initiativ att reglera marknader.

- Satsningarna på den amerikanska marknaden fortsätter. Under april förvärvade vi en strategisk ägarandel i ett nytt Player Account Management system, Strive Platform, och nu har Betssons sportbok integrerats i den plattformen. Den kombinationen gör i mina ögon USA-satsningen ännu mer spännande. Att vi valt att använda oss av Strive-plattformen istället för någon av de redan certifierade plattformarna innebär dock att den ursprungliga tidplanen för lanseringen av vårt B2C-erbjudande genom Betsafe i Colorado kommer att skjutas fram något. Vår bedömning är nu att den planerade lanseringen under senare delen av andra halvåret 2021 blir flyttad till första kvartalet 2022. Bakgrunden är att plattformen behöver testas och certifieras vilket kan ske först efter att alla komponenter i form av PAM-system, sportbok och app med mera är färdigutvecklade. Fördelarna med att kunna lansera vårt erbjudande på en modern plattform överväger dock mot att vi måste skjuta fram lanseringen, fortsätter Pontus Lindwall.

Betsson, MkrQ2-2021Q2-2020FörändringNettoomsättning1 7521 53314,3%EBITDA472,3304,255,3%EBITDA-marginal27,0%19,8%Rörelseresultat383,4217,776,1%Rörelsemarginal21,9%14,2%Resultat före skatt369,6206,778,8%Nettoresultat337,9192,975,2%Resultat per aktie, kronor2,541,4081,4%Kassaflöde från löpande verksamhet570,7343,965,9%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in