Bergs Timber minskar omsättning och resultatet tyngs av engångsposter

Publicerad

Trävarubolaget Bergs Timber redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet tyngs av stora engångseffekter.

Omsättningen sjönk 21,4 procent till 793 miljoner kronor (1 009). ). Den lägre nettoomsättningen förklaras av lägre försäljningspriser och försäljningsvolymer för Wood Solutions och Sawn Wood. Högre försäljningsvolymer för Doors & Windows bidrog positivt.

Ebitda-resultatet blev 12 miljoner kronor (173), med en ebitda-marginal på 1,5 procent (17,1).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 23 miljoner kronor (173), med en justerad ebitda-marginal på 2,9 procent (17,1).

Rörelseresultatet blev -47 miljoner kronor (151). Jämförelsestörande poster uppgick till -45 miljoner kronor och är relaterade till avvecklingen av sågverket i Estland samt transaktionskostnader avseende förvärvet av Hedlunda.

Justerat rörelseresultat blev -2 miljoner kronor (151).

Resultatet efter skatt blev -40 miljoner kronor (153). Resultat per aktie hamnade på -1,15 kronor (4,41).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 77 miljoner kronor (-18).

Bergs Timber, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning7931 009-21,4%
EBITDA12173-93,1%
EBITDA-marginal1,5%17,1%
EBITDA, justerat23173-86,7%
EBITDA-marginal, justerad2,9%17,1%
Rörelseresultat-47151
Rörelsemarginal15,0%
Rörelseresultat, justerat-2151
Rörelsemarginal, justerad15,0%
Nettoresultat-40153
Resultat per aktie, kronor-1,154,41
Kassaflöde från löpande verksamhet77-18

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons