Bergman & Beving: Intensifierar fokus på marginal och rörelsekapital – Penser

Publicerad

-8% organisk tillväxt men fortsatta förvärv..

Byggefterfrågan försämrades ytterligare under kvartalet medan industri är fortsatt stabilt. Med ökad konjunkturosäkerhet intensifierar bolaget fokus på marginalen och på rörelsekapitalet vilket ledde till -8% organisk tillväxt. Inför det nya fiskala året har bolaget arbetat fram konkreta mål för samtliga dotterbolag där fokus är på vinsttillväxt. Tre förvärv med årlig omsättning om 160 mkr har adderats hittills under verksamhetsåret.

https://docs.penser.se/research/2854-A/b_b_q1_23.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/intensifierar-fokus-pa-marginal-och-rorelsekapital-bergman-and-beving

Penser Access

Annons