Bengt Julander avböjer omval till styrelsen i Sedana Medical

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Sedana Medical kallas till årsstämma onsdagen den 11 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021.

Valberedningen föreslår nyval av Hilde Furberg som styrelseledamot. Bengt Julander har meddelat att han inte ställer upp för omval.

Omval föreslås av styrelseordförande Thomas Eklund och styrelseledamöterna Claus Bjerre, Ola Magnusson, Christoffer Rosenblad och Eva Walde.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier. Vid en riktad nyemission får antalet aktier öka med högst 10 procent.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner som riktas dels till bolagets vd och dels till vissa utvalda anställda och konsulter.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons