Beijer Refs företrädesemission på 13,9 miljarder kronor blev övertecknad

Kylgrossisten Beijer Refs företrädesemission blev övertecknad. Bolaget kommer genom företrädesemissionen att tillföras 13 946 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det preliminära utfallet visar 99,7 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att motsvarande 44,6 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen. Det preliminära utfallet visar således att företrädesemissionen är tecknad till totalt 144,3 procent. Företrädesemissionen är således övertecknad och garantiåtagandet kommer inte att behöva tas i anspråk.

Beijer Ref emitterar 126,78 miljoner nya aktier. Bolaget har därefter 509,09 miljoner aktier utestående, fördelat på 27,96 miljoner A-aktier och 481,13 miljoner B-aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons