Beijer Ref ökade vinsten mer än väntat i fjärde kvartalet (uppdatering)

(Uppdaterar med organisk tillväxt och vd-kommentar)

Kylgrossisten Beijer Ref redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 25,3 procent till 4 271 miljoner kronor (3 408). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 084. Organiskt ökade tillväxten 11,6 procent.

Rörelseresultatet blev 338 miljoner kronor (256), väntat rörelseresultat var 323. Rörelsemarginalen var 7,9 procent (7,5).

Resultatet efter skatt blev 243 miljoner kronor (180), analytikerkonsensus 230.

Justerat resultat per aktie blev 0,65 kronor (0,47).

I utdelning föreslås 1,10 kronor (1,00). Väntat var 1,10.

”2021 var ett framgångsrikt år för Beijer Ref, trots stora störningar i leveransledet och flera nedstängningar på våra marknader. Med vår decentraliserade affärsmodell och våra dedikerade medarbetare har vi lyckats uppnå en försäljningsökning på 20 procent”, kommenterar vd Christopher Norbye och fortsätter.

”Under 2021 levererade vi både stark organisk tillväxt och förvärvstillväxt samtidigt som rörelseresultatet ökade med 31 procent. Extra glädjande är att samtliga produktområden visar på organisk tillväxt under året. Totalt sett fick bolaget ett bra avslut på 2021 och vi går in i 2022 med en stark orderbok.”

Den verkställande direktören kommenterar även kring framtida förvärv.

”Vi fortsätter med ett högt förvärvstempo och i början av 2022 förvärvade vi Deltron, en marknadsledande HVAC-distributör i Kroatien med en god lönsamhet. Vi har en genomarbetad förvärvsprocess och utvärderar ständigt nya aktörer, både på befintliga marknader samt nya geografiska områden”, förklarar Norbye.

Beijer Ref, MkrQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020FörändringNettoomsättning4 2714 0844,6%3 40825,3%Rörelseresultat3383234,6%25632,0%Rörelsemarginal7,9%7,9%7,5%Nettoresultat2432305,7%18035,0%Resultat per aktie, justerat, kronor0,650,4738,3%Utdelning per aktie, kronor1,101,100,0%1,0010,0%Konsensusdata från Factset

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons