Beijer Electronics inleder 2022 med rekord i orderingången

Industrikommunikationsbolaget Beijer Electronics redovisar en stark kvartalsrapport med ökad omsättning under det första kvartalet jämfört med samma period året innan. Även rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 25,4 procent till 440 miljoner kronor (351).

Rörelseresultatet blev 28,2 miljoner kronor (4,6), med en rörelsemarginal på 6,4 procent (1,3).

Resultatet före skatt var 24,7 miljoner kronor (3,1).

Resultatet efter skatt blev 16,1 miljoner kronor (1,6).

– Effekter av de tidigare aviserade prishöjningarna bidrog också till resultatförbättringen under kvartalet. Det har sammantaget inneburit att vi successivt kunna höja lönsamheten även om nivån fortfarande är långt ifrån tillfredsställande, säger Jenny Sjödahl, vd för Beijer Electronics.

I rapporten skrivet företaget att de har påverkats negativt av den globala bristen på komponenter för branschen, bland annat genom högre inköpskostnader och störningar i leveranskedjan. Enligt Jenny Sjödahl kunde faktureringen har varit cirka 50 miljoner kronor högre under normala förhållanden.

Resultat per aktie hamnade på 0,56 kronor (0,06).

Orderingången landade på 662 miljoner kronor (417), en ökning med 58,8 procent mot föregående år.

– Orderingången steg under perioden med närmare 60 procent till drygt 660 mkr vilket var en ny rekordnivå under ett enskilt kvartal. Det var det femte kvartalet i rad som koncernen ökade sin orderingång, säger Jenny Sjödahl.

Beijer Electronics, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Orderingång66241758,8%
Nettoomsättning44035125,4%
Rörelseresultat28,24,6513,0%
Rörelsemarginal6,4%1,3%
Resultat före skatt24,73,1696,8%
Nettoresultat16,11,6906,3%
Resultat per aktie, kronor0,560,06833,3%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons