Beijer Alma dotterbolag Lesjöfors förvärvar John Evans Sons som omsätter 37 miljoner dollar

Verkstadsbolaget Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar tillgångarna och verksamheten i John Evans Sons, som är en amerikansk fjädertillverkare. Genom transaktionen stärker Lesjöfors avsevärt sin närvaro i USA och position på marknaden för fjädrar till medicinteknik. Transaktionen förväntas bidra positivt till Beijer Almas vinst per aktie när den slutförts. Det framgår av ett pressmeddelande.

John Evans Sons, som ligger i Lansdale, Pennsylvania, är USA:s äldsta fjädertillverkare. John Evans Sons har en stark position inom medicinteknik och en bred kompletterande produktportfölj för tillverknings-, bygg-, flyg- och transportindustrin. De förvärvade tillgångarna förväntas generera en årlig omsättning om 37 miljoner dollar med ett ebita-resultat om 10 miljoner dollar för 2022.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 90 miljoner dollar på kassa- och skuldfri basis. Transaktionen väntas slutföras under inledningen av det tredje kvartalet 2022. Lesjöfors kommer att förvärva hela bolaget och de nuvarande ägarna kommer att kvarstå i sina operativa roller de kommande åren.

Utöver den initiala köpeskillingen finns det en villkorad köpeskilling på upp till 61,5 miljoner dollar som betalas beroende på hur väl bolaget utvecklas fram till 2025. I samband med slutförandet av transaktionen kommer Lesjöfors att reservera 40 miljoner dollar i sin balansräkning. Den initiala köpeskillingen kommer att finansieras genom en kombination av tillgängliga likvida medel och befintliga kreditfaciliteter.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons