Bedömning av miljöpåverkan av Metsä Boards pappersbruksprojekt i Kaskinen avslutad

Publicerad

Undersökningen rörande miljöpåverkan av finska Metsä Boards pappersbruksprojekt i Kaskinen är nu avslutad. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Resultaten från bedömningen kommer att beaktas i den pågående planerings- och beslutsprocessen. Syftet med bedömningen är inte att fatta beslut om projektet, utan snarare tillhandahålla information för beslutsfattande och öka allmänhetens tillgång till information och inflytande.

Metsä Board inledde förberedande arbete för det nya pappersbruket i Kaskinen hösten 2022. Denna förberedelse baseras på fossilfri produktion och resurseffektivitet i världsklass.

Metsä Board uppskattar att ett eventuellt investeringsbeslut kan fattas tidigast 2024.

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Annons