Bawat genomför en nyintroduktion på First North i Stockholm med första handelsdag 28 mars

Publicerad

Bawat Water Technologies genomför en nyintroduktion på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bawat är ett danskt bolag som har en patenterad värmebaserad lösning för att behandla ballastvatten.

Erbjudandet består av 2,30 miljoner units till en teckningskurs på 19,50 kronor per unit. Varje unit består av tre aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO1. Teckningskursen motsvarar därmed 6,50 kronor per aktie. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 1,15 miljoner units.

Anmälningstiden löper från 3 mars till 17 mars. Första handelsdag för aktien och teckningsoptionen är den 28 mars.

Bawat kommer vid fullteckning att tillföras 44,9 miljoner kronor före emissionskostnader samt vid
fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen ytterligare 22,4 miljoner kronor.

Erbjudandet är säkrat av investerare som åtagit sig att teckna units för 23,3 miljoner kronor, motsvarande 52 procent av emissionsvolymen. Bolaget värderas före erbjudandet till 200 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons