Bawat avser genomföra en nyintroduktion på First North i mars

Bawat Water Technologies avser att genomföra en nyintroduktion på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm i mars i år. Erbjudandet kommer bestå av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, för upp till 100 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitaltillskottet ska användas för att stödja en global kommersialisering av bolagets patenterade värmebaserade lösning för behandling av barlastvatten för att minska miljöpåverkan från internationell sjöfart.

Bawat grundades 2011 som ett danskt greentech-ingenjörsföretag för att skapa en miljövänlig lösning för problemet med behandling av barlastvatten.

Bolaget uppnådde sin första kommersiella försäljning 2019 och förväntar sig att orderingången kommer att uppgå till 5 miljoner euro för 2022.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons