Bärta sänker värderingen i pågående kapitalanskaffning

Publicerad

Livsmedelsbolaget Bärta Partners sänker värderingen i sin pågående emission till 32,86 kronor från 98,58 kronor.

Beslutet är taget i samråd med Pepins och mot bakgrund av att målbolaget Swedish Temptations indikerat att de i slutet av sommaren eller början av hösten kommer påbörja en nyemission där värderingen bedöms ligga i närheten av de golv som har satts i den pågående konvertibelrundan.

För de som tecknat i Bärtas emission innebär detta att man kommer tilldelas tre gånger så många aktier.

Bärtas emission syftar till att kunna finansiera bolagets deltagande i målbolagets konvertibel. Emissionen är på högst tre miljoner kronor.

https://www.pepins.com/shc/barta/barta-partners-sanker-varderingen-i-pagaende-kapitalanskaffning

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons