Barometerindikatorn i Sverige sjönk i december (uppdatering)

Publicerad

(Tillägg i hela nyheten)

Den svenska barometerindikatorn minskade i december. Barometerindikatorn sjönk till 84,7 från 85,1 (reviderat från 84,5) föregående månad. Nivån visar på ett betydligt svagare stämningsläge i den svenska ekonomin än normalt, skriver Konjunkturinstitutet i sina kommentarer.

Tillverkningsindustrins förtroende sjönk till 104,1 från 104,5 (reviderat från 104,2) föregående månad. Bilden inom sektorn är splittrad, där företagen inom investeringsvaruindustrin uppvisar ett stämningsläge som är betydligt starkare än normalt. Läget inom insatsvaru- och konsumtionsvaruindustrin är dystrare än normalt.

Tjänstesektorns indikator ökade med 1,6 enheter till 87,1. ”Att företagen svarar negativt gäller inte alla frågor som ställs i undersökningen, exempelvis hur antalet anställda har utvecklats de senaste månaderna där företagen svarar att de har nyanställt i högre utsträckning än normalt”, skriver Konjunkturinstitutet.

Konsumentförtroendet sjönk till 54,1 från 57,4 (reviderat från 55,8) föregående månad. Indexet är nu nära rekordpessimistiska nivån 52 som uppmättes i oktober. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, föll med 7,3 enheter till 43,6. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på Sveriges ekonomi, steg återigen marginellt till 78,0.

Sverigedecember, 2022november, 2022Reviderad
Barometerindikator84,784,585,1
Tillverkningsindustrins förtroende104,1104,2104,5
Konsumentförtroende54,155,857,4

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons