Bang & Olufsen ökade omsättningen i linje med väntat – bekräftar helårsguidningen

Danska hemelektronikproducenten Bang & Olufsen redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet, medan rörelseresultatet kom in lägre än analytikerna räknat med.

Omsättningen steg 16,7 procent till 809 miljoner danska kronor (693). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 809.

Ebitda-resultat blev 81 miljoner danska kronor (74), med en ebitda-marginal på 10,0 procent (10,7).

Rörelseresultatet blev 27 miljoner danska kronor (25), väntat rörelseresultat sammanställt av två analytikers estimat var 37. Rörelsemarginalen var 3,3 procent (3,6).

Justerat rörelseresultat uppgick till 28 miljoner danska kronor (28), med en justerad rörelsemarginal på 3,5 procent (4,0).

Resultatet före skatt var 17 miljoner danska kronor (18).

Resultatet efter skatt blev 10 miljoner danska kronor (12).

Resultat per aktie hamnade på 0,1 danska kronor (0,1).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 65 miljoner danska kronor (175).

För helåret väntas omsättningen uppgå till mellan 2,9 och 3,1 miljarder danska kronor, med en justerad rörelsemarginal på mellan 2 och 4 procent. Vidare väntas bolaget leverera ett positivt fritt kassaflöde, jämfört med året innan.

”Vi väntas leverera tvåsiffrig omsättningstillväxt, med stöd av fortsatta investeringar i att öka efterfrågan och att ytterligare stärka produktportföljen”, skriver Bang & Olufsen i rapporten.

Bang & Olufsen, MdkkQ2-2021/2022KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020/2021FörändringNettoomsättning8098090,0%69316,7%EBITDA81749,5%EBITDA-marginal10,0%10,7%Rörelseresultat2737-27,0%258,0%Rörelsemarginal3,3%4,6%3,6%Rörelseresultat, justerat28280,0%Rörelsemarginal, justerad3,5%4,0%Resultat före skatt1718-5,6%Nettoresultat1012-16,7%Resultat per aktie, dkk0,10,10,0%Kassaflöde från löpande verksamhet65175-62,9%Konsensusdata från Bloomberg

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons