Bambuser trefaldigar intäkterna och minskar rörelseförlust – ARR steg till 105 miljoner

Mjukvarubolaget Bambuser uppnådde en trefaldigt ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade också samtidigt.

Omsättningen steg 206,0 procent till 51,1 miljoner kronor (16,7). Samtidigt ökade årligt återkommande intäkter, ARR, till 105,2 miljoner (59,5).

Ebitda-resultat blev -33,9 miljoner kronor (-52,8).

Rörelseresultatet blev -50,5 miljoner kronor (-55,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,24 kronor (-0,27).

– När vi ser på ett helårsperspektiv ser vi en tydlig säsongseffekt på nya kundförvärv, vilket återspeglar kundernas prioriteringar i kalendern. Historiskt sett bidrar det första kvartalet minst till helåret medan det andra kvartalet bidrar mest till helårsintäkterna eftersom vi har tillgång till alla tre handelsmånaderna, kommenterar vd Maryam Ghahremani.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -40,0 miljoner kronor (-30,1).

Bambuser, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning51,116,7206,0%
EBITDA-33,9-52,8
Rörelseresultat-50,5-55,4
Nettoresultat-50,3-55,4
Resultat per aktie, kronor-0,24-0,27
Kassaflöde från löpande verksamhet-40,0-30,1

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons