Balders styrelse föreslås till omval

Publicerad

Aktieägarna i fastighetsbolaget Balder kallas till årsstämma torsdagen den 12 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Christina Rogestam och styrelseledamöterna Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en split 6:1, innebärande att en befintlig aktie delas upp i sex aktier av samma aktieslag. Förslaget presenterades i bokslutet i februari. Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 miljard och högst 4 miljarder aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons