Bactiguard minskar omsättning och rörelseresultat – engångspost i linje med vinstvarning

Publicerad

Medicinteknikbolaget Bactiguard redovisar minskande omsättning och stigande förlust under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget har tidigare vinstvarnat.

Omsättningen sjönk 14,5 procent till 51,2 miljoner kronor (59,9). Intäkterna från licensverksamheten uppgick till 25 miljoner kronor, vilket är cirka 30 procent lägre än under motsvarande kvartal i fjol.

”Intäkterna från Beckton Dickinson (BD) var lägre än förra kvartalet beroende på justeringar i deras interna lager. Vi förväntar oss att intäkterna från BD kommer att bli betydligt lägre i Q3 och att lagerjusteringarna kommer att vara slutförda till Q4, och efter det återgå till pre-covid nivåer”, säger vd Thomas von Koch.

Ebitda-resultatet blev -55,7 miljoner kronor (-3,8). Rörelseresultatet blev -67,8 miljoner kronor (-14,8). Siffran påverkas som tidigare kommunicerats negativt av en engångspost och är i linje med vinstvarningen.

”En engångspost om -42,2 miljoner kronor är hänförligt till kostnader för nödvändig justering gällande nedskrivningar av lager, reserveringar av förfallna kundfordringar och relaterade projekt samt för kostnader kopplat till andra strukturella förändringar”, utvecklar bolaget.

Resultatet efter skatt blev -64,5 miljoner kronor (-13,7).

”De olika FDA-processerna pågår intensivt, trots det är tidplanen fortfarande oklar och vi kommer att få mer konkret information under hösten”, fortsätter vd:n.

Resultat per aktie hamnade på -1,84 kronor (-0,39). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -19,7 miljoner kronor (-1,9).

Bactiguard, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning51,259,9-14,5%
EBITDA-55,7-3,8
Rörelseresultat-67,8-14,8
Nettoresultat-64,5-13,7
Resultat per aktie, kronor-1,84-0,39
Kassaflöde från löpande verksamhet-19,7-1,9

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons