Finwire

Backaheden ökade substansvärdet till 104,24 kronor per aktie vid utgången av september

Uppdaterad 2021-11-30
Publicerad 2021-11-30

Backaheden, som bildades i slutet av 2020, rapporterar ett substansvärde (NRV) på 104,24 kronor per aktie vid utgången av september. Det innebär en ökning från 100,07 kronor som var fallet vid utgången av andra kvartalet.

"Koncernens resultat och verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning", skriver bolaget i rapporten.

Hyresintäkterna uppgick till 10,7 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 8,7 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 5,5 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 1,55 kronor.

Likvida medel uppgick till 37,9 miljoner kronor.

Bolagets aktier handlas på Spotlight sedan 2 februari 2021.


Backaheden, MkrQ3-2021Hyresintäkter10,7Driftöverskott8,7Förvaltningsresultat5,5Resultat per aktie, kronor1,55Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor104,24Likvida medel37,9

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in