Axfoods resultat högre än väntat (uppdatering)

Publicerad

(uppdatering avser vd-kommentar samt utsikter för året)

Dagligvarubolaget Axfood redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var bättre än väntat.

Omsättningen steg 12,6 procent till 20 797 miljoner kronor (18 468). Utfallet kan jämföras med Modular Finance analytikerkonsensus som låg på 20 965.

Detaljhandelsomsättningen uppgick till 16 098 miljoner kronor (13 803), en ökning med 16,6 procent.

”I en marknad som karaktäriseras av minskad inflationstakt och fokus på prisvärde levererade Axfood under andra kvartalet en mycket hög tillväxt med en stabil lönsamhet, och fortsatte stärka positionen inom samtliga marknadssegment. Tillväxten drevs främst av Willys men även Hemköp presterade bättre än marknaden”, uppger vd Klas Balkow i rapporten.

Willys växte med 20 procent under kvartalet.

Rörelseresultatet blev 878 miljoner kronor (789), väntat rörelseresultat var 827. Detta inkluderar inklusive jämförelsestörande poster om totalt -64 miljoner kronor (-39). Rörelsemarginalen var 4,2 procent (4,3).

Justerat rörelseresultat uppgick till 942 miljoner kronor (828), väntat var 894, med en justerad rörelsemarginal på 4,5 procent (4,5).

Resultatet efter skatt blev 631 miljoner kronor (590), analytikerkonsensus 590.

Resultat per aktie hamnade på 2,93 kronor (2,75).

Axfood upprepar sina mål för 2023. Dagligvarujätten siktar på att öppna 10-15 nya butiker under året. Investeringarna väntas fortsatt bli 1,8-1,9 miljarder kronor. Resultatet väntas också belastas med engångskostnader om cirka 250 miljoner kronor vilket hänger samman med övergången till det nya logistikcentret i Bålsta. Satsningarnas ekonomiska effekt på sikt upprepas. Axfood bedömer att de årliga besparingarna blir 200-300 miljoner kronor med start andra halvåret 2024 för att därefter öka till 300-400 miljoner vid full kapacitet.

Axfood, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning20 79720 965-0,8%18 46812,6%
Rörelseresultat8788276,2%78911,3%
Rörelsemarginal4,2%3,9%4,3%
Rörelseresultat, justerat9428945,4%82813,8%
Rörelsemarginal, justerad4,5%4,3%4,5%
Nettoresultat6315906,9%5906,9%
Resultat per aktie, kronor2,932,756,5%

Konsensusdata från Modular Finance

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons