AXA WF Framlington Robotech minskade 7,03 procent i april – svag utveckling inom halvledarsektorn

Fonden AXA WF Framlington Robotech A EUR minskade 7,03 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,74 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltaren Tom Riley.

Inledningsvis förklaras att aktiemarknaderna föll brett i april, där geopolitisk oro och stigande energipriser fanns bland orosmolnen. Sektorer som gick starkt var just energi, men även material, utilities samt fastigheter. Marknaden förklaras även vara fortsatt nervös kring kommande räntehöjningar, speciellt då den ekonomiska tillväxten vid nämnda räntehöjningar riskerar bromsa in.

Vidare nämns rapportperioden som satte igång under april, där de flesta rapporter beskrivs som positiva. Företagen fortsatte dock peka på svårigheter kring leveranskedjor och förhöjda priser.

Gällande fondens utveckling tar förvaltaren upp Amazon och Ocado, som utvecklades negativt under månaden på grund av en dämpad konsumentvilja. Ytterligare svag utveckling gick att tyda inom halvledarsektorn, där ON Semi, Qualcomm och Silicon Labs föll, trots att de under perioden rapporterade solida rapporter. Förvaltaren ser attraktiva ingångslägen för tillfället.

Under månaden minskade fonden sina innehav i bolag som hittills under året varit relativt motståndskraftiga, däribland Apple och Texas Instruments. Samtidigt utökades innehavet i Siemens.

Avslutningsvis spår förvaltaren att inflationen och problemen inom leveranskedjor kommer fortsätta påverka företagen framöver, samtidigt som löneinflationen också pressar bolagen.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Qualcomm, Alphabet och Amazon med portföljvikter om 3,84, 3,10 respektive 3,08 procent.

AXA WF Framlington Robotech A EUR, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-7,03
Fond i år, förändring i procent-20,74

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons