AXA WF Framlington Robotech A EUR minskade 3,14 procent i februari – tagit in Bentley Systems som nytt innehav, ökat i Autostore

Publicerad

Fonden AXA WF Framlington Robotech A EUR minskade 3,14 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,77 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,81 procent och är därmed sämre än index som har minskat 6,61 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltaren Tom Riley.

Inledningsvis skriver förvaltaren att aktiemarknaden föll ytterligare under februari. Fonden gick svagt under månaden tillsammans med övriga teknologisektorn, bäst presterande sektor för fonden blev hälsovård som dämpade fallet något. Fondens undervikt i energi och material missgynnade fondens relativa avkastning.

Vidare skriver förvaltaren att Rysslands invasion av Ukraina dominerat marknadssentimentet. Förvaltaren skriver att Ryssland är en stor exportör av naturgas och under månaden steg energipriser kraftigt vilket späder på inflationsoron. Enligt förvaltaren kan dock den amerikanska centralbanken nu komma att sänka takten på räntehöjningarna för att stimulera ekonomin.

Fonden har ingen direkt exponering mot varken Ryssland eller Ukraina och förvaltaren tror att innehavens försäljning inte kommer påverkas i något meningsfull utsträckning.

Bland fondens starkaste bidrag under månaden återfinns det amerikanska hälsovårdsbolaget Axonics. Aktien steg efter att de kirurgiska volymerna nu åter stiger efter att ha dämpats under pandemin.

Bland de svagaste bidragsgivarna under månaden återfinns halvledarbolag. Förvaltaren understryker dock att bolagens rapporter fortsatt varit starka och att sektorn ser en hälsosam tillväxt inom AI, högpresterande datorer samt inom bilindustrin.

Under månaden tog fonden in det amerikanska mjukvarubolaget Bentley Systems. Förvaltaren skriver att de följt bolaget ända sedan bolagets börsintroduktion 2020. Aktien har på sistone gått svagt varpå förvaltaren intog en liten position i bolaget.

Förvaltaren valde även att öka sin position i norska Autostore som utvecklar system för automatiska lager. Bolaget beskrivs ha presenterat goda resultat och gett indikationer om att efterfrågan är robust. Fonden deltog i bolagets börsintroduktion i oktober 2021 och har använt den senaste volatiliteten för att öka innehavet.

Gällande framtidsutsikterna tror förvaltaren att inflationstrycket och utmaningarna inom leverantörskedjorna kommer fortlöpa året ut. Även brist på arbetskraft inom vissa delar av ekonomin kan uppstå vilket kan leda till löneökningar.

Förvaltaren tar även upp att lageranställda sett en påtaglig löneökning på sistone. Tillväxten inom e-handeln under pandemin samt de ökade lönekostnaderna talar för en ökad efterfråga på automatiska lösningar till varulager och logistik.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Qualcomm, Teradyne och Intuitive Surgical med portföljvikter om 3,80, 3,00 och 2,99 procent.

Störst geografisk exponering hade fonden mot USA på 69,28 procent följt av Japan och Tyskland på 13,42 respektive 5,93 procent.

Största sektorer var informationsteknologi och industri med 53,66 respektive 19,06 procent av portföljexponeringen.

AXA WF Framlington Robotech A EUR, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-3,14Index MM, förändring i procent-2,77Fond i år, förändring i procent-15,81Index i år, förändring i procent-6,61

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons