Avanza ökade antalet kunder med över 20 000 i december – nettoinflöde på 4,1 miljarder kronor

Publicerad

Nätmäklaren Avanza Bank såg ett inflöde av nya kunder på 20 600 i december, vilket var en ökning på 1 procent mot månaden innan. Det framgår av ett pressmeddelande.

För helåret 2021 tillkom 379 800 nya kunder och det innebär att totala antalet kunder vid årets slut uppgick till 1,66 miljoner, vilket är en ökning med 30 procent.

Avanzas nettoinflöde av kapital under december var 4,13 miljarder kronor och för helåret uppgår därmed nettoinflödet till 89,8 miljarder.

Sparkapitalet nådde 809,6 miljarder kronor, en ökning med 42 procent mot samma period föregående år.

Antal courtagegenererande notor per dag uppgick till 194 300, en minskning med 4 procent jämfört med året innan.

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons