Autolivs justerade rörelseresultat något högre än väntat (uppdatering)

(Tillägg i hela nyheten)

Fordonssäkerhetsbolaget Autoliv redovisar en omsättning som var något lägre än väntat under fjärde kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var något bättre än väntat.

Omsättningen sjönk 15,8 procent till 2 119 miljoner dollar (2 517). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 185. Den organiska tillväxten var -16 procent.

Rörelseresultatet blev 174 miljoner dollar (307), väntat rörelseresultat var 169. Rörelsemarginalen var 8,2 procent (12,2).

Justerat rörelseresultat uppgick till 177 miljoner dollar (311), väntat var 169, med en justerad rörelsemarginal på 8,4 procent (12,4).

Justerat resultat per aktie blev 1,30 dollar (2,19), vilket är 10,2 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,18.

Operativt kassaflöde landade på 317 miljoner (469).

”Det fjärde kvartalet 2021 var fortsatt utmanande där indirekta effekter av covid-19 fortsatte att
påverka vår verksamhet. Fordonsproduktionen begränsades fortfarande av brist på halvledare,
även om situationen förbättrades mot slutet av kvartalet med bättre stabilitet i kundavropen, vilket medför viss anledning till försiktig optimism inför fordonsproduktionen 2022″, säger vd Mikael Bratt i rapporten.

Under fjärde kvartalet påverkade kostnadsökningar rörelsemarginalen med nästan 3 procentenheter. Autoliv ser en rejäl utmaning under första halvåret i år.

”Vi förväntar oss att stigande råmaterialkostnader kommer minska rörelsemarginalen
2022 med cirka 3 procentenheter, varav cirka 5 procentenheter år-över-år effekt i första halvåret och 1-2 procentenheter i andra halvåret. Vi förväntar oss att kompensation från kunder kommer
motverka en del av råmaterialkostnadsökningen, främst i andra halvåret. Sammantaget innebär detta en rejäl utmaning i första halvåret”, säger Autoliv-chefen.

Han säger vidare att bolagets försäljning kommer att öka markant mer än fordonsproduktionen i år.

”Rekordmånga nya produktlanseringar 2021 bidrar till att vår försäljning kommer öka markant mer än fordonsproduktionen 2022. Vi uppskattar att vi tog cirka 50 procent av tillgänglig orderingång globalt 2021. Baserat på ett antagande om cirka 9 procent ökning av fordonsproduktionen, understödd av positiv regional mix och stort antal produktlanseringar, förväntar vi oss en organisk tillväxt på cirka 20 procent, vilket bidrar till en justerad rörelsemarginal på cirka 9,5 procent för helåret 2022.”

Autoliv, MUSDQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020FörändringNettoomsättning2 1192 185-3,0%2 517-15,8%Rörelseresultat1741693,0%307-43,3%Rörelsemarginal8,2%7,7%12,2%Rörelseresultat, justerat1771694,7%311-43,1%Rörelsemarginal, justerad8,4%7,7%12,4%Resultat per aktie, justerat, USD1,301,1810,2%2,19-40,6%Konsensusdata från Factset

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons