Autolivs justerade resultat högre än väntat (uppdatering 2)

Publicerad

(uppdatering avser vd-kommentar i tredje stycket)

Fordonssäkerhetsbolaget Autoliv redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var bättre än väntat.

Omsättningen steg 26,6 procent till 2 635 miljoner dollar (2 081). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 537. Organiskt var tillväxten 27 procent.

”Vi såg en fortsatt förbättring av stabiliteten i kundavropen i kvartalet, även om volatiliteten fortfarande är högre än före pandemin. Vi tror att detta är en reflektion av stabilare globala leverantörskedjor för både våra kunder och leverantörer. Förutom två isolerade
leverantörstörningar i Europa och Americas, förbättrades våra leverantörskedjor i kvartalet”, uppger vd Mikael Bratt.

Rörelseresultatet blev 94 miljoner dollar (124). Rörelsemarginalen var 3,6 procent (6,0).

Justerat rörelseresultat uppgick till 212 miljoner dollar (124), väntat var 196, med en justerad rörelsemarginal på 8,0 procent (6,0).

Resultat per aktie hamnade på 0,61 dollar (0,91). Justerat resultat per aktie blev 1,93 dollar (0,90).

Autoliv upprepar sina prognoser. Bolaget räknar fortsatt med att under innevarande år leverera en organisk försäljningstillväxt på cirka 15 procent och en justerad rörelsemarginal på 8,5-9 procent.

”Vi står fast vid våra helårsindikationer. Ser vi till det andra halvåret förväntar vi oss att justerad rörelsemarginal är baktung pga den normala säsongseffekten mellan tredje och fjärde kvartal samt pga när prisförhandlingarna förväntas avslutas. De steg vi tog i andra kvartalet stärker vår övertygelse om en sekventiell förbättring av den justerade rörelsemarginalen vilket bör göra det möjligt att leverera en avsevärd ökning av årets operativa kassaflöde och justerat rörelseresultat”, uppger Mikael Bratt.

Autoliv, MUSDQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning2 6352 5373,9%2 08126,6%
Rörelseresultat94124-24,2%
Rörelsemarginal3,6%6,0%
Rörelseresultat, justerat2121968,2%12471,0%
Rörelsemarginal, justerad8,0%7,7%6,0%
Resultat per aktie, USD0,610,91-33,0%
Resultat per aktie, justerat, USD1,930,90114,4%

Konsensusdata från Bloomberg

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons