Finwire

Autoliv minskade rörelseresultatet mer än väntat - sänker helårsprognoser (uppdatering)

Uppdaterad 2021-10-22
Publicerad 2021-10-22

(Uppdatering: mer information med vd-kommentar)

Fordonssäkerhetsbolaget Autoliv redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat och bolaget sänker sina helårsprognoser.

Omsättningen sjönk 9,3 procent till 1 847 miljoner dollar (2 037). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 885.

Rörelseresultatet blev 99 miljoner dollar (175), väntat rörelseresultat var 118. Rörelsemarginalen var 5,4 procent (8,6).

Justerat rörelseresultat utföll på 103 miljoner dollar (206), väntat var 118, med en justerad rörelsemarginal på 5,6 procent (10,1).

Resultatet efter skatt blev 60 miljoner dollar (99), analytikerkonsensus 77.

Resultat per aktie hamnade på 0,68 dollar (1,12). Justerat resultat per aktie blev 0,73 dollar (1,48).

"Årets ogynnsamma affärstrender accelererade under det tredje kvartalet. Brist på halvledare och andra komponenter ledde till att den globala fordonsproduktionen i det tredje kvartalet föll med 20 procent mot föregående år. Detta var 17 procentenheter lägre än vad som förväntades i
början av kvartalet. Fordonsproduktionsminskningen, oförutsägbara ändringar i kundernas avrop och högre råmaterialkostnader resulterade i en lägre lönsamhet, trots personalminskningar och andra kraftfulla kostnadsåtgärder", kommenterar vd Mikael Bratt.

Emellertid överträffade bolaget den globala fordonsproduktionen.

"Jag är nöjd med att vi överträffade den globala fordonsproduktionen med nästan 8 procentenheter, vilket markant minskade effekten av de 20 procent som fordonsproduktionen föll med. Vi nådde nytt rekord i antal produktlanseringar i kvartalet och förväntar oss även att nå ett nytt helårsrekord. Detta inkluderar produkter till ett stort antal elektrifierade modeller, ett
marknadssegment som uppgick till cirka 10 procent av vår försäljning föregående år. I år förväntar vi oss nästan en fördubbling av försäljningen till detta segment".

Bolaget meddelar att man ser nya utmaningar var gäller råmaterial, inklusive högre kostnader för magnesium och plaster. Man förväntar sig att leveransstörningar kommer att fortsätta påverka fordonsproduktionen negativt i det fjärde kvartalet. Trots vissa indikationer på en liten förbättring på halvledare i Asien och Nordamerika, är osäkerheten fortsatt stor skriver bolaget.

Autoliv sänker även sina helårsprognoser för 2021. Prognosen för justerad rörelsemarginal sänks till 8 procent från tidigare 9-9,5 procent och prognosen för den organiska försäljningsökningen sänks till 8 procent från tidigare 16-18 procent. Försäljningsökningen väntas uppgå till 11 procent, tidigare 20-22 procent.

Autoliv, MUSDQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020FörändringNettoomsättning1 8471 885-2,0%2 037-9,3%Rörelseresultat99118-16,1%175-43,4%Rörelsemarginal5,4%6,3%8,6%Rörelseresultat, justerat103118-12,7%206-50,0%Rörelsemarginal, justerad5,6%6,3%10,1%Nettoresultat6077-22,1%99-39,4%Resultat per aktie, USD0,681,12-39,3%Resultat per aktie, justerat, USD0,731,48-50,7%Konsensusdata från Factset

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in