Finwire

Atlas Copcos rörelseresultatet lägre än väntat (uppdatering)

Uppdaterad 2021-10-21
Publicerad 2021-10-21

(Tillägg i hela nyheten)

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var också lägre än väntat, medan orderingången översteg förväntningar.

Omsättningen steg 12,0 procent till 27 824 miljoner kronor (24 849). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 29 410. Den organiska ökningen var 12 procent.

Rörelseresultatet blev 6 000 miljoner kronor (4 760), väntat rörelseresultat var 6 448. Rörelsemarginalen var 21,6 procent (19,2).

Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var 6 109 miljoner kronor (5 021), vilket motsvarar en marginal på 22,0 procent (20,2). Väntat var 6 501 miljoner. Den högre rörelsemarginalen berodde främst på den organiska intäktsökningen.

Resultatet före skatt var 5 945 miljoner kronor (4 696).

Resultatet efter skatt blev 4 557 miljoner kronor (3 618), analytikerkonsensus 4 957.

Orderingången landade på 33 023 miljoner kronor (24 246), vilket är 7 procent högre än analytikerkonsensus. Den organiska ökningen var 36 procent.

"Sekventiellt var den övergripande efterfrågan i stort sett oförändrad. Den starka orderökningen för vakuumutrustning till halvledarindustrin motverkades av en minskad orderingång för industri- och portabla kompressorer, industriverktyg och monteringslösningar samt industriell
vakuumutrustning. Ordervolymer för serviceverksamheten var oförändrade jämfört med föregående kvartal", skriver bolaget om marknaden under tredje kvartalet.

Operativt kassaflöde om 4 664 miljoner kronor (5 143).

Bolagets marknadsutsikter på kort sikt lyder:

"Atlas Copco förväntar sig att kundernas affärsaktivitet kommer att vara fortsatt hög, men försvagas jämfört med den mycket höga nivån i det tredje kvartalet."

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 16 juli 2021): Atlas Copco förväntar sig att kundernas affärsaktivitet kommer att kvarstå på den höga nuvarande nivån.

Atlas Copco, MkrQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020FörändringOrderingång33 02330 8697,0%24 24636,2%Nettoomsättning27 82429 410-5,4%24 84912,0%Rörelseresultat6 0006 448-6,9%4 76026,1%Rörelsemarginal21,6%21,9%19,2%Resultat före skatt5 9454 69626,6%Nettoresultat4 5574 957-8,1%3 61826,0%Konsensusdata från Factset

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in