Atlas Copcos rörelseresultat något lägre än väntat – föreslår aktiesplit

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var något lägre än väntat. Styrelsen föreslår höjd utdelning samt aktiesplit.

Omsättningen steg 14,7 procent till 29 533 miljoner kronor (25 738). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 29 795.

Rörelseresultatet blev 6 248 miljoner kronor (5 373), väntat rörelseresultat var 6 526. Rörelsemarginalen var 21,2 procent (20,9).

Justerat rörelseresultat uppgick till 6 462 miljoner kronor (5 402), väntat var 6 598, med en justerad rörelsemarginal på 21,9 procent (21,0).

Resultatet före skatt var 6 250 miljoner kronor (5 293).

Resultatet efter skatt blev 4 889 miljoner kronor (4 196), analytikerkonsensus 5 000.

Orderingången landade på 33 525 miljoner kronor (25 868), vilket är 4 procent högre än analytikerkonsensus.

I utdelning föreslås 7,60 kronor (7,30). Väntat var 7,90.

Bolaget aviserar också aktiesplit 4:1.

Marknadsutsikt på kort sikt lyder:

”Atlas Copco förväntar sig att kundernas affärsaktivitet kommer att kvarstå på den nuvarande höga nivån.”

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 21 oktober 2021):

”Atlas Copco förväntar sig att kundernas affärsaktivitet kommer att vara fortsatt hög, men försvagas jämfört med den mycket höga nivån i det tredje kvartalet.”

Atlas Copco, MkrQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020FörändringOrderingång33 52532 3153,7%25 86829,6%Nettoomsättning29 53329 795-0,9%25 73814,7%Rörelseresultat6 2486 526-4,3%5 37316,3%Rörelsemarginal21,2%21,9%20,9%Rörelseresultat, justerat6 4626 598-2,1%5 40219,6%Rörelsemarginal, justerad21,9%22,1%21,0%Resultat före skatt6 2505 29318,1%Nettoresultat4 8895 000-2,2%4 19616,5%Utdelning per aktie, kronor7,607,90-3,8%7,304,1%Konsensusdata från Factset

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons