Atlas Copco rörelseresultat i linje med föväntningarna, orderingången överraskande stark (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar intäkter och rörelseresultat i första kvartalet 2022
linje med marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet. Orderingången var överraskande stark.

Nettoomsättningen steg 15,6 procent till 30 086 miljoner kronor (26 021). Den organiska ökningen var 7 procent. Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 30 702 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 6 749 miljoner kronor (5 387), väntat rörelseresultat var 6 670 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 22,4 procent (20,7).

Justerat rörelseresultat uppgick till 6 525 miljoner kronor (5 649), väntat var 6 683, med en justerad rörelsemarginal på 21,7 procent (21,7).

Resultatet före skatt var 6 671 miljoner kronor (5 343).

Resultatet efter skatt blev 5 213 miljoner kronor (4 117), analytikerkonsensus låg på 5 144 miljoner kronor.

Orderingången landade på 40 379 miljoner kronor (30 468), vilket är 14 procent högre än analytikerkonsensus på 35 423 miljoner kronor. Den organiska ökningen var 23 procent.

”Även om den nuvarande globala ekonomiska utvecklingen gör marknadsutsikten osäker, förväntar sig Atlas Copco att kundernas aktivitetsnivå kommer att vara fortsatt hög, men försvagas jämfört med den mycket höga nivån i första kvartalet”, skriver bolaget om marknadsutsikterna i delårsrapporten.

Den tidigare utsikterna från bokslutet i januari var att ”Atlas Copco förväntar sig att kundernas affärsaktivitet kommer att kvarstå på den nuvarande höga nivån”.

Atlas Copco, MkrQ1-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2021Förändring
Orderingång40 37935 42314,0%30 46832,5%
Nettoomsättning30 08630 702-2,0%26 02115,6%
Rörelseresultat6 7496 6701,2%5 38725,3%
Rörelsemarginal22,4%21,7%20,7%
Rörelseresultat, justerat6 5256 683-2,4%5 64915,5%
Rörelsemarginal, justerad21,7%21,8%21,7%
Resultat före skatt6 6715 34324,9%
Nettoresultat5 2135 1441,3%4 11726,6%

Konsensusdata från Bloomberg

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons