Atlant Opportunity minskade 1,7 procent i juni – hittat flera nya innehav till kreditportföljen under nedgången

Fonden Atlant Opportunity minskade 1,7 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltningschefen Anders Kullberg.

Inledningsvis skriver förvaltaren att det under månaden kommit in ytterligare data som visar på att inflationen mer eller mindre är bortom kontroll. Amerikanska centralbanken genomförde därmed en räntehöjning på 0,75 procent och svenska Riksbanken höjde räntan med 0,50 procent.

”Vi ser nu även allt mer tydligt effekterna av stigande räntor och inbromsande konjunktur. På bostadsmarknaden har antalet spekulanter på visningarna störtdykt, antalet avslut har minskat och priserna vänt ner. Fastighetsbolagen börjar känna press, i synnerhet SBB. De negativa realekonomiska effekterna fortsätter därmed nu att sprida sig, och vi ser ännu inga som helst tecken på vare sig ett slut på den höga inflationen, räntehöjningarna eller den ekonomiska inbromsningen”, skriver förvaltaren.

Vidare menar Kullberg att man dock ännu inte sett att marknaden omprisats färdigt till en stagflatorisk miljö. Då OMX-indexet endast fallit drygt 20 procent från sina högstanivåer menar förvaltaren att marknaden inte prisat in en värld med stigande räntor, låg tillväxt och riskfria räntealternativ.

Inför juli spår förvaltaren en rekyl uppåt under första halvan. Därefter blir bolagens delårsrapporter avgörande.

Gällande fondens utveckling skriver förvaltaren att även om man haft en relativt korrekt marknadsuppfattning räckte inte de skyddande positionerna i portföljen för att neutralisera nedgången. Fonden har fortsatt varit köpare av krediter under månaden.

”Den positiva sidan är att vi har fortsatt att hitta flera guldkorn i kreditportföljen som kunnat inhandlas till rena reapriserna av forcerade säljare. Vi räknar med att vi kommer att börja se effekterna av detta arbete inom 6 månader”, skriver Kullberg.

Atlant Opportunity, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,7
Fond i år, förändring i procent-4,6

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons