Atlant Opportunity minskade 1,2 procent i februari – skyddande positioner mildrade nedgången

Publicerad

Fonden Atlant Opportunity minskade 1,2 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltningschefen Anders Kullberg.

Initialt skriver förvaltaren att en eskalerad ränteoro i kombination med Rysslands invasion av Ukraina bidrog till breda nedgångar på börserna under februari. Kullberg menar att oron för stigande styrräntor minskat i och med kriget, men att osäkerheten på marknaderna fortsatt är stor.

”Utifrån historiken kan vi förvänta oss en fortsatt oro på marknaderna till situationen har klarnat, varför en prognos över närmsta framtiden blir omöjlig. Utifrån historiska händelser brukar emellertid förtvivlan ersättas av hopp, och vi hoppas det går fort att nå dit denna gång”, fortsätter förvaltaren.

Avslutningsvis förklaras att fondens skyddande positioner till viss del mildrat effekterna av den breda börsnedgången, men inte fullt ut. Detta beskrivs bero på att fonden hade en lite för optimistisk syn på marknaden vid ingången av det nya året.

Atlant Opportunity, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-1,2Fond i år, förändring i procent-2,4

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons