Astra Zeneca presenterar positiva fas 3-resultat i lungcancerstudie

Publicerad

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca och partnern Daiichi Sankyo meddelar att datopotamab deruxtecan uppfyllde de två primära effektmåtten i fas 3-studien Tropion-Lung01.

Resultaten var kliniskt relevanta och statistiskt signifikanta, jämfört med endast kemoterapi, vid behandling en variant av lungcancer.

”Med Tropion-Lung01 uppnådde vi det dubbla primära effektmåttet progressionsfri överlevnad, vilket utmanar den etablerade standardbehandlingen i en tidigare behandlad och oselekterad patientgrupp som länge har förtjänat ett alternativ till cellgiftsbehandling”, kommenterar Susan Galbraith, Executive Vice President, Oncology R&D, Astra Zeneca.

Datopotamab deruxtecan är en så kallad ADC-terapi som utvecklas gemensamt av Astra Zeneca och Daiichi Sankyo.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons