Astra Zeneca förvärvar amerikanskt bolag med fas 1-kandidat mot lymfom

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca har ingått avtal om att förvärva amerikanska TeneoTwo, som har en fas 1-kandidat mot återfall av refraktär non-Hodgkins lymfom. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kandidaten (TNB-486) är en CD19/CD3 T-cellengagerare. T-cellengagerare är bispecifika molekyler som är konstruerade för att omdirigera immunsystemets T-celler för att känna igen och döda cancerceller.

Astra Zeneca betalar initialt en ersättning om 100 miljoner dollar. Vidare kan ytterligare betalningar komma om bolaget når framgång vid kliniska faser. Total milestone för framgångar inom FoU kan uppgå till 805 miljoner dollar och kommersiella milestones till 360 miljoner dollar.

Transaktionen påverkar inte Astra Zenecas finansiella guidning för 2022.

TeneoTwo grundades 2017.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons