Aspire Global kallar till extra stämma kopplat till Neogames uppköpsbud

Aktieägarna i igamingbolaget Aspire Global kallas till extra bolagsstämma den 11 maj. Stämman genomförs på distans via Microsoft Teams.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ska ändras för att tillgodose en anbudsgivares rätt till tvångsinlösen.

Bakgrunden är att Neogames den 17 januari lade ett uppköpsbud på samtliga aktier i Aspire Global. Budgivaren vill ha möjlighet att genomföra tvångsinlösen vid accept av minst 90 procent av aktierna. Aspire Global är registrerat på Malta.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons