Archelon Natural Resources får undersökningstillstånd i Norbergs kommun

Prospekteringsbolaget Archelon Natural Resources har erhållit undersökningstillstånd för området Malmkärra nr 3 i Norbergs kommun i Västmanlands län. Det framgår av ett pressmeddelande.

I området finns, av bland annat Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, rapporterat lokalt mycket höga halter av sällsynta jordartsmetaller med god prospekteringspotential. Undersökningstillståndet Malmkärra nr 3 ligger inom den så kallade REE-linjen mellan Nora och Norberg. REE-linjen är ett geologiskt bälte där höga koncentrationer av sällsynta jordartsmetaller rapporterats av SGU.

”Det är glädjande att vi beviljats detta undersökningstillstånd. Bolaget har under en längre tid målmedvetet sökt efter sällsynta jordartsmetaller där även en egen prospekteringsmetod utarbetats och testats. Vi ser fram emot att påbörja fältarbeten inom Malmkärra nr 3 samtidigt som vi även fortsätter att utvärdera andra intressanta områden som vi kunnat identifiera inom REE-projektets ram”, säger vd Tore Hallberg.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons