Arcede Pharma genomför företrädesemission om 13,2 miljoner kronor

Publicerad

Arcede Pharma, som är noterat på Spotlight, genomför en företrädesemission av units till ett värde om 13,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen har teckningsåtaganden om cirka 38 procent i form av garantier, teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar. Bland de som tecknar märks personer från styrelsen, ledningen, befintliga investerare och externa investerare. Emissionen kommer att behöva klubbas vid en extra stämma den 17 augusti. Emissionskostnaderna är cirka 1,8 miljoner kronor.

Arcede Pharma har även beslutat sig för att tidigarelägga sin rapport för det andra kvartalet. Rapporten kommer nu att släppas redan den 11 augusti, istället för ursprungliga 28 augusti.

Villkoren är som följer. En aktie ger 25 uniträtter. En uniträtt ger rätt att teckna en aktie och man får även teckningsoption av serie TO 1. Teckningskursen är 0,09 kronor per unit. Teckningsperioden är den 24 augusti till den 8 september.

En teckningsoption av serie TO 1 ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 8-14 januari nästa år. Teckningskursen är densamma. Vid fulltecknad TO 1 tillförs bolaget ytterligare 12,8 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 0,4 miljoner kronor.

Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 18 augusti.

Nettolikviden från emissionen planeras att användas enligt följande. Forskning (preklinisk), cirka 30 procent, formulering av läkemedel, cirka 50 procent, förberedelse klinisk fas, cirka 10 procent.
samt affärsutveckling och rörelsekapital, cirka 10 procent.

Bolaget bedriver forskning och utveckling inom området för kronisk obstruktiv lungsjukdom, även förkortat KOL, samt svår astma. Företaget är en avknoppning från Respiratorius.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons