Ännu dyrare elräkningar när elskatten höjs efter nyår

Den första januari höjs elskatten med nio procent på grund av att indexeringen av skatten sker i linje med inflationstakten. Därmed blir redan dyra elräkningar ännu dyrare.

Idag ligger energiskatten på el på 36,0 öre per kWh och efter årsskiftet blir skatten 39,2 öre, skriver TT.

Moderaterna har tidigare verkat för att sätta ned eller helt slopa elskatten under ett antal månader, men nu tänker man inte ingripa. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) påpekar att höjningen innebär 65 kronor mer per månad för en villa med cirka 20 0000 kWh förbrukning.

Även flygskatten för passagerare skrivs upp av samma anledning.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons