Analyst Group ser Learning 2 Sleep kunna omsätta för 17 miljoner nästa år

Digitala specialistvårdgivaren Learning 2 Sleep inledde året med en stark försäljningstillväxt och en ökad rörelseförlust vilket går att koppla till engångskostnader från bolagets notering. Båda utfallen var i linje med Analyst Groups förväntningar, enligt en uppdragsanalys.

Omsättningen steg med 102 procent till 950 000 kronor, medan rörelsekostnaderna var upp cirka 82 procent till -5,3 miljoner kronor.

Framåt ligger fokus på att realisera synergieffekterna från förvärvet av Symbio Me, internationalisera Learning 2 Sleeps tekniska plattform och landa fler lukrativa samarbeten. Analyst Groups bedömning är att bolaget kan redan nästa år omsätta för cirka 17 miljoner kronor, vilket räknat utifrån en diskonteringsränta på 12 procent och en p/s-multipel på 3 gånger ger ett motiverat värde på 3,2 kronor i basscenariot. Motsvarande värden i ett bear- och bullscenario är 1,3 respektive 4,7 kronor.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons