Analyst Group sätter motiverat värde på Finepart till 7,3 kronor per aktie i basscenario

Analyst Group sätter ett motiverat värde om 7,3 kronor för verkstadsbolaget Finepart i ett basscenario. Det framgår av en uppdragsanalys.

”Ökad försäljning, i kombination med att Finepart har utvecklats med god kostnadskontroll, resulterade i att ebitda-resultatet steg till 0,5 miljoner kronor (-2,6) under Q1-22, vilket är en indikation på att bolaget har goda möjligheter att leverera en positiv rörelsemarginal för helåret”, skriver analysfirman.

Det motiverade värdet baseras på en multipel om 3,2 gånger försäljningen och en estimerad omsättning om 50,4 miljoner kronor under 2022.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons