Analyst Group kommenterar Recyctecs avtal med Comfortkedjan

Recyctec tillkännagav den 30:e juni att bolaget inlett ett samarbete under vilket Comfortkedjans medlemmar ges möjlighet att anskaffa bolagets produkter. Avtalet omfattar samtliga av bolagets produkter samt även möjlighet att avropa All-Inclusive. Avtalet avser samtliga medlemmar i Comfortkedjan.

https://www.analystgroup.se/kommentarer/kommentar-pa-recyctecs-avtal-med-comfortkedjan/

Analyst Group

Annons