Analyst Group kommenterar Precise Biometrics

Publicerad

Mellan den 15 och 29 maj genomförde Precise Biometrics en företrädesemission, vilken var fullt säkerställd genom garanti- och teckningsförbindelser, vilket tillför bolaget ca 40,5 MSEK i nettolikvid. Emissionen har genomförts i syfte att möjliggöra en ökad satsning på affärsområdet Digital Identity i USA samt stärka den befintliga produktutvecklingen och möjligheterna att expandera till nya vertikaler, såsom bilar och bärbara datorer, inom affärsområdet Algo.

https://analystgroup.se/kommentarer/analyst-group-kommenterar-precise-biometrics/

Analyst Group

Annons