Analyst Group kommenterar EcoRubs emission

Publicerad

EcoRub genomför just nu bolagets företrädesemission där teckningstiden pågår fram tills den 11 oktober. Emissionsvolymen uppgår till ca 10,9 MSEK och är säkerställd till 90 % genom garanti- och teckningsåtaganden. Dessutom finns en övertilldelningsoption om 1,8 MSEK och genom TO6B kan EcoRub komma att tillföras ytterligare kapital under våren 2024.

https://analystgroup.se/kommentarer/analyst-group-kommenterar-ecorubs-emission/

Analyst Group

Annons