Analysguiden sätter motiverat värde på 12,6 kronor på Lipigon

Publicerad

Analysguiden sätter ett motiverat värde på 12,6 kronor på forskningsbolaget Lipigon Pharmaceuticals under ett rimligt scenario, enligt en ny uppdragsanalys. Det tidigare motiverade värdet var på 18 kronor och räknade in för att bolaget skulle ingå en licensaffär under 2025 med en större läkemedelsaktör.

Analysguiden har inte ändrat uppfattning kring detta men noterar att aktien liksom andra forskningsbolag handlats svagt sedan den förra analysen i december.

”Vi vill dock lyfta fram att under denna tid har ett flertal miljardaffärer aviserats inom Lipigons fält, klinisk prövningsansökan har skickats in och bolaget har så här långt hållit tidsplanen”, skriver Analysguiden.

En milstolpe uppnåddes i februari när samtliga prekliniska säkerhetsstudier blev slutförda och bolaget lämnade in en klinisk prövningsansökan till Läkemedelsverket. Förutsatt att beskedet är positivt förväntar sig Lipigon att inleda fas 1-studien under andra kvartalet 2022.

Analysguidens breda motiverade värde för Lipigon landar på 3,1-21,5 kronor, det vill säga när man räknar in för det mest optimistiska respektive pessimistiska scenariot.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons