Analysguiden behåller motiverat värde för Tethys Oil på 90 kronor

Oljebolaget Tethys Oil levererar en produktion i linje med förväntningarna. Aktiespararnas Analysguiden behåller det motiverade värde och ser framemot ett intressant 2023. Det framgår av en uppdragsanalys daterade den 29 november.

”Vi behåller vårt motiverade värde som idag uppgår till 90 kronor per aktie, då vi ser ett intressant 2023 framför oss med stabiliserad till något ökad produktion i Block 3&4”, skriver Analysguiden.

Samtidigt kommer prospekteringsborrningar genomföras i Block 56, vilket uppskattningsvis skulle indikera ett ej riskjusterat värde på 40 kronor per aktie. Stabiliteten i oljepriset ger också stöd för värderingen. Analysguiden har ett långsiktigt oljeprisantagande om 80 dollar per fat, vilket med dagens prisläge om 100 dollar per fat får ses som konservativt.

https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/tethys_q3_22_new.pdf

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons