Amnode kallar till årsstämma den 28 juni

Aktieägarna i industribolaget Amnode kallas till årsstämma den 28 juni i Gnosjö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter, men förslaget till val av styrelseledamöter är ännu inte klart och kommer presenteras senast på stämman.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons