AMF Balansfond – låg exponering mot svenska kronan bidrog positivt till avkastningen under Q2

Publicerad

AMF Balansfond steg med 2,9 procent under årets andra kvartal, medan jämförelseindex steg med 2,8 procent.

Kvartalet inledde avvaktande efter den rekyl som uppstod i samband med bankkrisen i mars, men börshumöret hämtade sig relativt snart.

Från att vid årets början ha haft en undervikt i aktier gick fonden in i andra kvartalet med en mer neutral exponering. Den utländska delen av aktieportföljen bidrog positivt, liksom den lägre exponeringen mot svenska aktier än i normalfallet, eftersom kronan försvagades kraftigt.

Räntedelen bidrog positivt till avkastningen tack vare det relativt stora innehavet av företags- och bostadsobligationer, samt de generösa kreditspreadarna som långsamt rörde sig mot ett snävare intervall.

Informationsteknologi och kommunikationstjänster blev de starkaste sektorerna. Sämst gick det för energisektorn till följd av det fallande oljepriset och för den räntekänsliga fastighetssektorn.

”Uppgången under kvartalet var oerhört techfokuserad och AI var den stora snackisen. Chiptillverkaren Nvidias urstarka kvartalsrapport ledde till ett rally i AI-relaterade aktier. Vinnare i början är främst tillverkare av hårdvaran som behövs för att träna algoritmerna”, säger fondens förvaltare Björn Lind.

Bland de bolag som gynnade avkastningen i utlandsportföljen märktes Microsoft och Nvidia. Ett annat innehav som gick bra var Nvent som bland annat levererar utrustning till serverhallar. Negativa bidrag kom från bioteknikföretaget Wuxi Biologics och Sempra Energy.

Den kinesiska tillväxten nådde inte upp till förväntningarna och börsen utvecklades svagt. Tokyobörsen stack däremot ut som en av de starkare och fondens förvaltare tror fortsatt på japanska aktier.

På Stockholmsbörsen utvecklades fastighetsbolagen mycket svagt till följd av det stigande ränteläget. I fondens Sverigedel bidrog innehaven i Thule, HMS Networks och SEB positivt till fondens relativa avkastning, medan Beijer Ref, Atlas Copco och Hexatronic gav negativa bidrag.

Inför återstoden av året konstaterar fondens förvaltare att mycket talar för att man närmar sig slutet på centralbankernas åtstramningar. I närtid kommer konjunkturen och företagens vinstutveckling att vara i fokus.

”Vi förväntar oss en avmattning och det finns en risk för att rapporterna inte lever upp till förväntningarna. Aktiemarknaden har dock en tendens att blicka längre framåt och mycket talar för att tillväxt och företagsvinster kan vända uppåt 2024. Vi bibehåller därför andelen aktier på cirka 60 procent.”

De största svenska innehaven är Investor, Volvo och SEB. Den utländska portföljen är balanserad med innehav som bedöms gynnas av långsiktiga trender, såsom Microsoft och Nvidia (digitalisering/AI), Nvent (elektrifiering) och Saint Gobain (grön omställning).

Fonden hade vid halvårsskiftet en något längre duration än index, liksom en övervikt i företags- och bostadsobligationer och en fortsatt mycket försiktig inställning till fastighetsobligationer.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons